תקנון/תנאי שימוש | אתר הסטודיו בית הספר לשמחק

ברוכים הבאים לאתר hastudio.co.il (להלן: “האתר”) אשר בבעלות הסטודיו בית הספר למשחק ח.פ 515898070  (להלן: “מפעילת האתר” או “החברה”) בכתובת יגיע כפיים 2, תל אביב.

השימוש באתר כפוף להוראות התקנון בדף זה. חשוב להקפיד ולעיין בתקנון מאחר וההצטרפות מעידה על הסכמתך לתנאי התקנון המפורטים להלן. אישור המשתמש כי קרא והסכים להוראות התקנון ולא תהא לו ו/או למי מטעמו ו/או בשמו כל תביעה כנגד מפעילת האתר.

 

השימוש באתר ובתכנים שבו ניתנים לשימוש כמו שהם בהתאם להחלטות מפעילת האתר. השימוש בתכנים המוצגים באתר, בקורסים ובמוצרים השונים אותם מציעה החברה יעשו על אחריות המשתמש בלבד.

 

כל מקום בתקנון זה בו נעשה שימוש בלשון זכר, הכוונה הינה לנשים ולגברים כאחד. השימוש בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד.

 

תנאי שימוש אלה באים להוסיף ובכל מקרה לא לגרוע, מכל הסכם ו/או הסדר ו/או התנאה אחרים שקיימים בין המשתמש לבין מפעילת האתר. לגבי המשתמש יחולו בנוסף לתנאי שימוש אלה גם ההוראות ותנאי השימוש המופיעים בתקנוני הקורסים השונים המוצעים באתר. במקרה של סתירה בין תקנון זה לתקנון של קורס ספציפי יגבר האמור בתקנון של הקורס הספציפי או רכש המשתמש.

 

כללי

בעת הרשמה ושימוש בקורסים ו/או במוצרים השונים אותה מציעה החברה באתר, נאסף עליך מידע. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, כלומר בשמך ובכתובתך, קורסים אותם רכשת או ביקשת לרכוש, אמצעי התשלום ששימשו אותך, וכיו“ב. זהו המידע שאתה מוסר ביודעין. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה, פרסומות שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, ההצעות והקורסים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט (IP ( שממנה פנית ועוד.

  • רישום לקורסים – בעת הרישום לקורסים אותם מציע האתר תידרש למסור פרטים אישיים. החברה תבקש ממך רק את המידע הנחוץ במישרין לרכישת הקורס ולאספקתו.
  • מאגר המידע – הנתונים שנאספו יישמרו במאגר המידע של החברה ובאחריותה.

 

רכישה באתר

בעצם ביצוע הרכישה באתר הינך מצהיר ומתחייב כי מלאו לך 18 שנים וברשותך כרטיס אשראי בתוקף. במקרה בו מדובר ברכישה עבור קטין מתחת גיל 18 הינך מצהיר כי מובן לך שכל התנהלות מול מפעילת האתר תעשה באמצעותך ובאישורך ולא תהיה לך כל טענה בקשר לכשרותו המשפטית של מבצע העסקה.

 

תשלום, אחריות על אספקה וביטול עסקה

לאחר הרכישה תקבל קישור למייל אותו עדכנת במערכת ובו מוצר המידע שרכשת או פרטי התחברות למערכת התלמידים בה נמצא הקורס, לאחר צפייה בסרטון הראשון בקורס – “הסטודיו הדיגיטלי” – לא יהיה ניתן לבקש החזר כספי אלא בהתאם לתנאים של המוצר הספציפי. כל עוד לא נפתחה אריזת המוצר כאמור לעיל ולא נצרך כל ידע מתכני הקורס יוכל המשתמש לבקש את ביטול העסקה ובתנאי שלא עברו 14 ימים מיום ביצוע הרכישה בהתאם לאמור בחוק.

 

התוכנית הדיגיטלית תישלח במייל שיסופק בזמן הרכישה עד 12 שעות מרגע הרכישה במייל. הגישה לקורס תהיה זמינה לשנה אחת לאחר הרכישה כל עוד לא בוצע ביטול עסקה ובתנאי שהאתר המפעיל לא קרס.

 

בכל מקרה ובמידה והינך עומד בקריטריונים לביטול העסקה עליך לשלוח מייל עם הבקשה לביטול בצירוף שם הקורס והאימייל איתו נרשמת לקורס ל- [email protected] . הבקשה לביטול הינה מרגע קבלת המייל בחברתנו בכתובת האמורה לעיל ולא בשום אמצעי אחר.

 

לאחר 14 יום (או זמן האחריות הרשום בתקנון הספציפי) לא ניתן יהיה לבטל עסקה, גם אם זו עסקה בתשלומים.

 

אחריות

מובהר למשתמש כי החברה שומרת על זכותה לבטל כל רכישה שביצע בכל עת וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי, בין אם כתוצאה מהתנהגותו לא נאותה של המשתמש, הפרה של אחד מתנאי החברה וכן מכל סיבה אחרת כפי שהיא מוצאת לנכון.

 

כל רווח או דוחות רווח והפסד או דוגמאות הכנסה, הן הערכות בלבד של מה שאנחנו חושבים שאתה יכול להרוויח. אין ביטחון שתעשה כן. אם הנך מסתמך על הנתונים שלנו, אתה חייב לקבל את הסיכון של אי השגת תוצאות אלו גם כן.

 

היכן שנתוני הכנסה ספציפיים משמשים ומיוחסים לאדם או עסק, אותם האנשים או עסקים הרוויחו את הסכום הזה ואין ביטחון שתעשה כן. אם הינך מסתמך על הנתונים שלנו, עליך לקבל את הסיכון שלא תעשה אותו גם כן.

 

לא יכול להיות שום בטחון שכל הצלחות קודמות, או תוצאות העבר, כמו רווחי הכנסה, יכולות לשמש כאינדיקציה להצלחה בעתיד שלך או בתוצאות כלשהן.

 

תוצאות כספיות והצלחה בתחום מבוססות על גורמים רבים. אין לנו דרך לדעת או לנבא את יכולת ההצלחה שלך, כמו שאנו לא מכירים אותך, את הרקע שלך, מוסר העבודה שלך, או המיומנויות העסקיות או הפרקטיקות שלך. לכן אנו לא מבטיחים או רומזים שתוכל להרוויח או להתפרסם.

 

כל הקורסים הניתנים על ידי החברה שלנו הם למטרות העברת מידע בלבד. השתמש בזהירות ובקש את עצתם של אנשי מקצוע מוסמכים לפני נקיטת פעולה על כל מידע כזה או אחר.

 

בהסכמה על תקנון זה אתה מבין ומסכים שהחברה שלנו אינה אחראית להצלחה או הכישלון שלך בכל מידע שהוצג על ידי החברה שלנו בקורסים ו/או בשאר התכנים המופיעים באתר.

 

רציפות, זמינות ואמינות השירות

החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לעשות כל שינוי באתר ובנגזרותיו בכל עת מכל סיבה, בלי הודעה מראש ובלי כל אחריות מצידה.

 

החברה רשאית לסגור את האתר ולשנותו מעת לעת, את מבנהו, מראהו ואת זמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו, וזאת ללא כל הודעה מראש.

 

החברה אינה מתחייבת שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהא חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי החברה, לנזקים, לקלקולים, לתקלות, לכשלים בחומרה ובתוכנה או בקווי התקשורת אצל החברה או אצל מי מספקיה או ייפגע מכל סיבה אחרת. החברה לא תהא אחראית לכל נזק – ישיר או עקיף – עגמת נפש וכיוצא בכך שייגרמו לך ו/או לרכושך עקב כך.

 

חרף מקצועיות החברה והתכנים המתפרסמים באתר ו/או בקורסים, אין החברה יכולה לערוב לאמינות ולדיוק התוכן והמידע שבאתר. אם יתגלה אי-דיוק במידע באתר, יש להודיע על כך לחברה, כדי שזו תוכל לתקנו. למשתמש לא תהא כל טענה ו/או תלונה או כיוצ”ב בגין אי-דיוק באיזה מן התכנים המופיעים באתר או בנגזרותיו.

 

שירות לקוחות ו/או תמיכה בלקוחות יהיה קיים אך ורק בנושאים טכניים מהסוג הבא – אי קבלת המוצר, אי קבלת חשבונית. לא תינתן תמיכה מקצועית מעבר לקובץ המוצר אשר רכש המשתמש.

 

קישורים והפניות חיצוניות

האתר עשוי להכיל בתוכו מצביעים וקישורים אלקטרוניים (hyperlink (אל מקורות מידע או משאבים אחרים המצויים באתרים אחרים במרחבי האינטרנט (להלן: “מקורות אחרים”) ומהם.

 

מפעם לפעם שומרת החברה על זכותה להפנות למערכות ואתרים איתם עובדת החברה בשוטף. יתכן ושימוש במערכות אלה יותנה בתשלום לספק החיצוני. לא חלה על המשתמש כל חובה לעשות שימוש במערכות אלו והדבר נתון לשיקול דעתו הבלעדי. כפועל יוצא שימוש במערכות אלה אינו באחריות החברה ולא נכלל בשירותים אותם היא מספקת.

 

אם לא נאמר אחרת על ידי החברה, קישורים אלקטרוניים אל האתר וממנו אינם יכולים

להתפרש כהבעת תמיכה או מתן חסות, במפורש או במכללא, על ידי החברה, לגבי אותם

מקורות אחרים, שאינם נמנים עם נגזרותיו של האתר.

 

אין החברה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתרי אינטרנט פעילים. החברה אינה מתחייבת בעצם הימצאותו של קישור מסוים באתר כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, והחברה לא תישא בכל אחריות בקשר אליו.

 

התכנים הזמינים מהקישורים החיצוניים נמצאים באחריות בעל האתר שאליו מוביל הקישור.

החברה אינה אחראית לתכנים אלו, לנתונים שלהם או לאלמנטים הויזואליים שאליהם

מוליכים הקישורים ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות

עליהם.

 

החברה אינה אחראית לכל נזק עקיף או ישיר, שייגרם לך או לרכושך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים שאליהם תגיע באמצעות שימוש בקישורים הקיימים באתר. החברה נושאת בנטל האחריות בגין נגזרות האתר שלה גרידא – דפי הנחיתה ואתר הקורסים, כאמור במבוא לתקנון זה. זאת ועוד, החברה אינה אחראית לכל נזק עקיף או ישיר בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר על ידי צדדים שלישיים.